Medya Koruma

One hand holding the word brand over a beige background. Branding concept. The image is a composition between 2D illustration, 3D rendering and photography

Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Marka kimliği, bir şirket veya kuruluşun; müşterileri, hedef kitlesi, paydaşları ve yatırımcılarının gözünde oluşturduğu algıların bütünüdür. Marka kimliği oluşturmak için çeşitli imaj çalışmaları yürütülür ve pazar içerisinde işletmenin sahip olduğu özellikler vurgulanır. Zaman içerisinde oluşan marka kimliği, çok yönlü araştırma çalışmaları ve operasyon süreçlerinin sonucudur. Bir işletmenin kullanıcı, paydaş veya yatırımcılarının gözünde sahip olduğu imaj ve bu imaj için pazar içerisindeki kurumsal marka değerlerinin bütünü kimliği oluşturur.  Marka kimliği yalnızca logo, görsel tasarım ya da sloganlar ile değil markanın sahip olduğu sosyal değerler ve pazar içerisinde yarattığı devinimler ile ortaya çıkar. Dolayısıyla profesyonel olarak geliştirilmesi gereken stratejilerin sonucu olarak markanın kimliği oluşur.

Marka kimliği oluşturmak profesyoneller tarafından gerçekleştirilen zaman ve altyapı gerektiren bir süreçtir. Bir markanın bulunduğu pazar içerisinde tutunabilmesi, popülerliğini koruması, ayırt edilmesi ve tercih edilebilir olması bu imaj gücü ile ilişkilidir. Bir markanın gerek hedef kitlesi gerekse yatırımcıları için marka kimliği oluştururken doğru bileşenleri bir araya getirmesi gerekir. Yalnızca görsel ya da somut bir tasarımın popüler hale getirilmesini değil; bir markaya dair değer ve anlayışın pazar ortaklarından ayırt edilecek şekilde yansıtılması gerekir.

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği, bir markanın kendini; kullanıcıları, hedef kitlesi, yatırımcı ve paydaşlarına yansıtma biçimidir. Marka kimliği; kuruluşların vizyonunu ve misyonunu temsil eden, kullanıcılara markaya dair bir algı oluşturan ve markanın rakiplerinden ayırt edilen yönlerini vurgulayan görsel bütündür. Marka kimliği, kimi zaman bir logo ya da maskot ile oluşturulurken kimi zaman bir slogan ya da yalnızca markanın sahip olduğu isimle bile sağlanabilir. Kurumsallığın en önemli bileşenlerinden biri olan marka kimliği, markanın pazar içindeki varlığını ve piyasada yarattığı algıyı sağlamlaştırması için bir araçtır.

Günümüzde büyük firma ve markaların yanı sıra yeni işletmeler ve online platformlarda yürütülen ticari faaliyetlerde de marka kimliği arayışı söz konusudur. Mevcut pazar koşullarında yerini sağlamlaştırmak, yatırımcı sayılarını artırmak ve geleceğe yönelik kullanıcıların akıllarında yer edinmek isteyen tüm kuruluş ve markalar, kurumsal imaj ve kimlik oluşturmak için çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar, kimi zaman markanın kuruluş aşamasında hatta isim belirleme sürecinde bile etkilidir. Zira markanın sahip olduğu isim başlı başına imaj oluşumunun bir parçası haline gelebilir. Bunun dışında logo belirleme, marka değerlerine vurgu yapan bir sloganı popüler hale getirme, belirli bir renk tonu ya da görsel şekil çevresinde pazarlama çalışmaları yürütmek marka kimliği için yapılan çalışmalar arasındadır.  Kalıcılık sağlamak ve müşteri sadakati oluşturmak isteyen tüm markalar imaj geliştirme faaliyetleri yürütür.

Marka Kimliği Neden Önemlidir?

Marka kimliği, firma ile kullanıcıların ortak noktada buluştuğu algı noktası yaratır. Kullanıcıların markayı ayırt etmesini, hızlı bir şekilde fark etmesini ve müşteri sadakatinin oluşmasını sağlar. Bu durum markanın bilinirliğini artırırken kullanıcıların markaya karşı duydukları güveni de artırır. Aynı zamanda kullanıcı ya da hedef kitleye; markanın pazar içerisindeki gücünü, yaratmak istediği ya da sahip olduğu imaj kodlarını, kişiliğini ve değerlerini yansıtır. Kullanıcı ya da hedef kitle için hem tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu hem de kurumsal kimlik adımlarının görsel ve somut örneğidir. Doğru oluşturulan imaj;  pazar içerisindeki diğer paydaşlar ve yatırımcılar için markaya dair olumlu algılar oluşturur. Her marka ya da işletme gelecek planları içerisinde büyüme hedefleri ve ekonomik faydalar barındırır. Büyüme için yatırım almak isteyen işletmelerinde bu kimlik çalışmalarında başarı sağlayarak yatırımcıların dikkatini çekmesi mümkündür.

Kimlik oluşum aşamalarında ağır rekabet koşullarının bulunduğu pazar ve piyasalarda öne çıkmak için yeni fikirler ve tasarımlar kullanılması gerekir. Hem kullanıcı hem de paydaşların algısındaki imaj ve itibarın yüksek tutulması markaya ekonomik ve tanınırlık faaliyetlerinde fayda sağlar. Şirket çalışanları açısından da örgütsel davranış geliştirme ve şirket bağlılığı açısından önemlidir. Şirket personelinin markaya dair algısı; iş yerine yönelik fikirlerini ve çalışma performansını etkilerken, firmanın pazar içindeki imaj çalışmalarında da olumlu yankı uyandırır. İş performansını artırmak ve işe yönelik motivasyon geliştirmek için doğru kimlik vurgusu yapılması çok önemlidir.

Etkili Marka Kimliği İçin Uygulamalar

Marka kimliği oluştururken dikkat edilmesi gereken faktörler ve izlenmesi gereken adımlar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi kimlik oluşturma sürecinin profesyonel bir alan olduğunun ve uzmanlar tarafından yürütülmesi gereken süreçlere sahip olduğunun bilincine varılmasıdır. Şirket içerisindeki tüm işlemlerin tek bir departman ya da birey tarafından sağlanması mümkün olmadığı gibi marka gelişiminin farklı adımlarının da yalnızca girişimciler ya da belirli kişiler ile yürütülmesi mümkün değildir.

Marka kimliği sıklıkla marka imajı ya da kurumsal imaj kavramları ile karıştırılsa da uzmanlar tarafından bir kurumun sahip olması gereken olumlu ağların oluşturulması için bir araya getirilen bileşenler olarak görülür. Etkili bir marka kimliği oluşturmak adına gerçekleştirilebilecek uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Marka yüzü ya da temsilcisi olarak ünlü isimlerin belirlenmesi ve bu isimler ile imajın desteklenmesi.
  • Markaya dair özel bir renk ya da renk tonu gibi görsellerin tercih edilmesi ve bu görsele markanın tüm süreçlerinde bağlı kalınması.
  • Ürün kalitesinin üst düzeye çıkarılması ve ürünün bizzat algı süreçlerinin içerisinde bulunması.
  • Tutarlı ve ivme kazandıran hamleler içermesi.
  • Web tasarım ve tipografi aşamalarında uzmanlar ile çalışılması ve profesyonellerden destek alınması.
  • Markanın kimlik için kullanacağı değerler ile kendi iç işleyiş prensiplerinin uyuşması.
  • Fotoğraf, illüstrasyon ya da ikon oluşturmada güncel değerler göz önünde bulundurulurken markanın kimliğinin geleceğe taşınacağı gerçeğinin de göz önünde bulundurulması.

Profesyonel Destek Alarak Marka Gelişimine İvme Kazandırın

Markalar için kimlik oluşturmak zaman gerektiren ve çeşitli uzmanlık alanlarından faydalanılan bir süreçtir. Dolayısıyla bu sürecin markanız için alanında uzman bireylerden oluşan profesyonel ekipler tarafından yürütülmesi markayı ileriye taşır. Kimi zaman yeni girişim sahipleri kimi zaman ise uzun süredir piyasada bulunan ancak popülerliğini ve gücünü artırmak isteyen işletmeler, markaya dair kimlik oluşturma ya da geliştirme taleplerinde bulunabilir. Kimi zaman olumsuz kodların meydana gelmesi ile yitirilen kullanıcı ya da hedef kitle ilgisi, marka kimliği oluşturma faaliyetleri ile geri kazanılır. Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda marka kimliği stratejileri geliştiren ve tamamı profesyonellerden oluşan ekiplerimizden faydalanabilirsiniz.

Marka kimliği için ihtiyaç duyulan araç belirlendikten sonra bu aracın tasarımı aşamasına geçilir. Logo, animasyon, marka yüzü ya da slogan bu araç seçenekleri arasındadır. Hangi araç tercih edilirse edilsin farklı araçlar için belirli destek hizmetlerine ihtiyaç duyulur. Stil tutarlılığı, marka logosu geliştirme, marka yüzü ve tanınır kişiler ile network sağlama ve illüstrasyon tasarımları marka kimliği için verilen profesyonel hizmetler arasında yer alır. Siz de markanızı ileriye taşımak, rakiplerinizin arasında dikkat çekmek ve sıyrılmak, doğru marka kimliği ile markanızı geleceğe taşımak istiyorsanız buradan uzman desteği alabilirsiniz. Kısa zamanda geri dönüşler alacağınız, profesyoneller tarafından geliştirilen marka stratejileri ile maddi kazançlar elde ederken kurumsal itibarınıza yönelik yatırımlar yapabilirsiniz.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kategoriler

Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı?

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı? Sosyal medya, insanların çevrimiçi olarak etkileşim ve iletişim kurmasını sağlayan online bir ağdır. Geleneksel pazarlama yöntemleri (reklam, e-postalar) yavaş

Read More »
Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları Instagram marka bilinirliğini artırmak için kullanılabilecek en iyi kaynaklardan biridir. Beğeniler ve paylaşımlar gibi etkileşimi teşvik ederek, marka erişiminizi büyük

Read More »
One hand holding the word brand over a beige background. Branding concept. The image is a composition between 2D illustration, 3D rendering and photography

Marka Kimliği Nasıl Oluşturulur?

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email