Medya Koruma

Sosyal Medyada Kurum Kimliği Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Sosyal medya platformları bireyler ve kurumlar için en etkili iletişim araçları arasında yer alır, günümüzde birçok firma, sosyal kanallar yolu ile hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. Yapılan araştırmalara göre kurumsal sosyal medya kullanımı ise günden güne artmaktadır, titizlik gerektiren kurum kimliği yönetimi çalışmaları markaların geleceği için büyük önem taşır. Peki kurumsal imaj çalışmalarına katkı sağlayan sosyal medyada bu süreç nasıl işler?

Kurumsal Kimlik Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal kimlik, bir firmanın, vakfın ya da kurumun şirket içindeki ve dışındaki kurumsal imaj uygulamalarını temsil eder, kısaca şirketin kimliği olarak da tanımlanabilecek bu kavram, firmanın dışarıdan gözüken yüzüdür. Bir firmanın kurumsal kimliğe sahip olması oluşabilecek kimlik kargaşalarının önüne geçer, iyi oluşturulmuş bir kurumsal kimlik firmalara ve şirketlere büyük kazançlar sağlar. Hedef kitlenin gözünde iyi bir kurumsal imaj edinmek, firmanın saygınlığını arttırmak ve prestijli şirketler arasında yer almak bu kazançlar arasında sıralanabilir, kurumsal kimlik oluşturmuş firmalar, müşterilerinin gözünde güvenilir ve kalıcı olmak gibi farklı avantajlara da sahip olabilir.

Kurum kimliği yönetimi sürecinde profesyonellik oldukça önemlidir, uzmanlar tarafından planlanmış kurumsal kimlik çalışmaları firmaların geleceğini güvence altına alır. Şirketin imzası niteliğini taşıyan kurumsal kimliklerin tasarlanmasında titizlik esasına uygun davranılmalıdır. Şirketin bir kimlik altına girdikten sonra yeni bir kimliğe geçiş yapması oldukça zorlu bir süreçtir.

Kurumsal kimlik birçok etkeni içerisinde barındırır. Bunlar; üretilen ürünler, ambalajlar, ofis, bina ve çalışma alanları olarak sıralanabilir, çalışma alanları, kurumsal kimlik oluşturmada oldukça önemli bir etkendir. Firmanın yer aldığı çevre, tabelalar ve mobilyalar gibi küçük detaylarda şirketin prestijine katkıda bulunur. Şirket tarafından düzenlenen özel etkinlikler, sergiler, fuarlar ve seminerler de kurumsal imaj oluşturma çalışmalarında dikkat edilen etkenlerdir. Firmanın dış dünyaya açılmasını sağlayan kartvizitler, broşürler, zarflar, ajandalar, takvimler, dosyalar, faturalar, kataloglar ve reklamlar da firmanın kimliğini temsil etmelidir, bu noktada sosyal medya platformlarının etkisine de göz atmak gerekir. Dijitalleşme ile gündeme gelen sosyal kanalların firmaların kurumsal kimliklerine etkisi büyüktür, şirketin tüm basamaklarını kapsayan kurumsal kimlik çalışmalarında belli aşamalar belirlenmiştir.

Kurumsal Kimlik Oluşturmanın Temel Unsurları

Firmalar kurumsal kimliklerini oluştururken belirli aşamalardan geçmektedir. Bu aşamalar şu şekilde maddelendirilebilir:

  • Planlama,
  • Onaylama,
  • Düzenleme,
  • Paylaşma.

Planlama

Kurum kimliği yönetimi çalışmalarına başlamadan önce tüm sürecin planlanması gerekir. Bu süreçte firma yetkilileri gerekli toplantıları düzenlemeli ve tasarım aşamasına geçmeden önce firmanın ihtiyacı olan kararları belirlemelidir.

Onaylama

Firma yetkilileri tarafından planlanan kurumsal imaj çalışmaları, ikinci aşama olan onaylama sürecine doğru ilerler, onaylama sürecindeki dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise çağdaş fikirlerin gündemde olmasıdır. Çağın gerisinde kalmış fikirler firmanın kimliğine ciddi zararlar verebilir. Profesyoneller tarafından hazırlanan planlar, firma yetkililerinin onayından geçtikten sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.

Düzenleme

Onaylama aşamasının ardından gerekli durumlarda içeriklerde düzenlemeye geçebilir. Bu noktada firma yetkililerinin vereceği kararlar büyük önem taşır.

Paylaşma

Son aşama ise tasarlanan planın tüketicilerle paylaşılmasıdır. Bu noktada paylaşım zamanı ve hedef kitlenin belirlenmesi gibi detaylara dikkat edilerek süreç yönetilmelidir. Doğru zaman ve içerik planlamasının yapılmaması firmanın saygınlığına zarar verebilir.

Kurumsal kimlik oluşturma aşamaları sosyal medya platformlarında da aynı işlevlerle karşımıza çıkar, teknolojik gelişmelere adapte olmuş firmalar kimlik oluşturma çalışmalarının büyük bir kısmını sosyal kanallar üzerinden yürütür. Peki sosyal medya platformlarında kurum kimliği yönetimi nasıl olur?

Firmalarda Kurumsal Kimlik Yönetimi ve Sosyal Medya Kullanımı

Günümüzün en önemli etkileşim araçları arasında yer alan sosyal medya platformları, bireysel kullanımın dışına çıkmış, kurumların iletişim ve tanıtım kanalları haline gelmiştir. İnternet kullanımının büyük bir kısmını oluşturan sosyal medya platformları dijitalleşmeye ayak uyduran firmaların da dikkatini çekmiştir. Aktif ve maliyeti düşük etkileşim araçları arasında yer alan sosyal kanallar, firmaların müşterileri ile olan iletişim bağlarını güçlendirir.

Müşteri-firma arası iletişimin artmasının dışında deneyimini paylaşan kullanıcıların bir araya gelmesi, sosyal medya kanallarını firmalar için önemli bir noktaya taşımıştır. Ürünü satın almadan önce sosyal medya taraması yapmak müşteri grubunun yeni alışkanları arasında yerini alır. Sosyal medya platformları kullanıcılara fikir alışverişi yapma ve bilgilendirme imkanı sağlayarak tüketimde özgürlük anlayışını yerleştirmiştir. Çağın yeni tüketim anlayışı olan alışverişte özgürlük kavramı ise firmaları titizlik esasına tutunmaya yöneltmektedir.

Bilgi alışverişinin ve iletişimin bu denli hızlı olması şirketler üzerindeki sorumluluğu da oldukça üst seviyelere taşır. Sosyal medya platformlarının kurumlara sağladığı en büyük avantaj ise tüketici çeşitliliği olarak karşımıza çıkıyor, kullanıcıları yoğun bir etkileşim sürecine dahil eden sosyal kanallarda firmayı etkileyen birçok tüketiciden olumlu-olumsuz geri dönüşler alınabiliyor. Bu noktada firmalar, dezavantajları avantaja çevirebilecek çalışmaları hız kesmeden sürdürebiliyor. Dijital dünyaya geçişle birlikte toplumlarda yaşanan iletişimsizlik sorunu da kurumlar tarafından avantaja dönüştürülmekte. Yeni iletişim araçları olarak niteleyebileceğimiz sosyal kanallarda müşteri ve firma arasında birebir etkileşim sağlanıyor, kısaca gerçekleştirilen bu iletişimler kurumlara güvenilirlik ve mevcut kitlenin korunması olarak geri dönüyor.

Sosyal medyada başarılı bir kurum kimliği yönetimi sağlamak için uygulanması gereken önemli planlama unsurları karşımıza çıkıyor. Bireysel kullanım için tasarlanmış platformların kurumlara entegre edilmesi için gerekli çalışmalar yapılması gerekmekte. Kurum ya da şirket, tercih edeceği sosyal medya platformunu hangi amaçla ve nasıl kullanacağını belirlemeli ve uzmanlarla birlikte titiz bir çalışma sürdürmelidir. Günümüzde en çok tercih edilen Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal kanalların kullanım amaçları birbirinden oldukça farklıdır, bu popüler uygulamaların kullanım amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Facebook

Facebook platformu hedef kitlenize reklam yolu ile ulaşmanıza olanak sağlar. Ayrıca Facebook ile kurumunuzu takip eden ve bağlı olan özel bir kitle de oluşturabilirsiniz.

Twitter

İçeriklerinizin hedef kitlenize anında bildirim yolu ile ulaşmasına imkan sağlayan Twitter, müşteri-firma arasında da birebir bir iletişim kanalı oluşturur.

YouTube

YouTube platformu firmanın müşteriye ulaştırmak istediği her türlü içeriğin tanıtım videosunu sunmaya imkan tanır. Ayrıca firma farklı platformları içerik eklemesi yaparak videonun yaratacağı etkiden de yararlanabilir.

Sosyal Medya Kanallarında Kurumsal Kimlik Yönetimi Nasıl Sağlanabilir?

Dijitalleşen dünyamızda sosyal kanallara dahil olmak kurumlar için bir zorunluluk haline gelmiştir, sosyal medya platformları ile tüketicilerine ulaşmak isteyen kurumlar için zamanlama ve hedef kitle belirleme aşamaları büyük önem taşır. Bu süreçlerin iyi yönetilmesi firmanın geleceğini sağlam zeminler üzerine kurması anlamına gelmektedir.

Sosyal kanallar içerisine dahil olmuş firmalar, rakip şirketlerin bu kanallardaki işlevlerini iyi analiz etmelidir. Bu analizler, müşterilerin beklentileri ile birleştirilerek pazarlama adımına geçilmelidir, pazarlama basamağında ulaşılması mümkün hedefler belirlenmesi ve sonuçların özenle takip edilmesi gerekir. Peki kurumların sosyal medya kanallarındaki tutumları nasıl olmalıdır?  ‘’Kurumların Sosyal Medyadaki Kurumsal Süreci’’ni şu şekilde maddelendirebiliriz:

  • Paylaşım ve etkileşim üzerine kurulu olan sosyal kanallarda aktif olmak büyük önem taşır. Bu sebeple kurumlar içerik takvimi oluşturmalı ve paylaşımda zamanlamaya dikkat etmelidir.
  • İçeriklerin ilgi çekici ve çağdaş olması gerekir. Yaratıcı reklam metinleri, kampanyalar ve içerikler oluşturmak mevcut kitleyi korumaya ve potansiyel kitleye ulaşmaya zemin hazırlar. Bu noktada yeni müşterilerin beklentileri de araştırılmalıdır.
  • Kurumlar, kullanıcı geri dönüşlerine dikkat etmelidir. Samimi atmosferi ile tüketicileri alışverişe yönlendiren sosyal kanallarda etkili iletişim unsurları ve dürüstlük ilkesi oldukça önemlidir.
  • Sosyal kanal seçimi de kurumun kimliği açısından büyük önem taşır. Firmanın vermek istediği mesajı iletebilecek sosyal medya platformu tercih edilmelidir. Kurumsal kimlik yönetimi sürecinde çeşitli uygulamalardan ve araçlardan yararlanarak profesyonel bir çalışma ortamı yaratılmalıdır.
  • Doğru medya planlaması yaparak geleneksel medya ve sosyal medya arasında bağlantı kurulmalıdır. İki farklı pencerenin uyumu firmanın prestijine katkı sağlar.

Sonuç olarak kurum kimliği yönetimi sürecinde dikkat edilmesi gereken belirli sorular bulunur, firmanın kendini nasıl gördüğü, toplumda nasıl görülmek istediği ve toplum üzerinde nasıl bir etki yaratmak istediği bu sorular arasında sıralanabilir. Tüm bu süreçleri profesyonel bir şekilde yöneten ve belirledikleri kimliğe sahip çıkan şirketler, sosyal kanallar yoluyla prestijlerini arttırabilir. Bu süreçleri yönetirken profesyonel desteğe başvurmak oldukça doğru bir seçimdir. Siz de sosyal medyada kurum kimliğinizi en doğru şekilde yönetmek için buradan işletmenize özel olarak uzman desteği alabilirsiniz.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kategoriler

Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı?

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı? Sosyal medya, insanların çevrimiçi olarak etkileşim ve iletişim kurmasını sağlayan online bir ağdır. Geleneksel pazarlama yöntemleri (reklam, e-postalar) yavaş

Read More »
Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları Instagram marka bilinirliğini artırmak için kullanılabilecek en iyi kaynaklardan biridir. Beğeniler ve paylaşımlar gibi etkileşimi teşvik ederek, marka erişiminizi büyük

Read More »

Sosyal Medyada Kurum Kimliği Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email