Medya Koruma

1*BU_UdhIXYzzKDa7fXNst4A

Medya Yönetimi Nasıl Yürütülmeli?

Medya araçları; kurumların, markaların veya kişilerin bir konu hakkında gerçekleştirdikleri tanıtım çalışmalarında, haber bültenlerinde ya da bilgi girişlerinde kullanılır. Günümüzde medya kavramı, geleneksel kanalların dışında online platformlarla iç içe hâldedir. Medya yönetimi süreci çevrim içi platformlarda gerçekleştirilen faaliyetlerin planlanması ile gerçekleşir.

Bu çalışma; marka ya da kişilerin tanıtım faaliyetlerini, hakkında çıkan haberleri, bu haberlere karşı geliştirilen hamleleri ve güncel platformlarda popülerliğin korunması için gerekli adımları içerir. Kısaca kişi ya da kurumların, paydaşları ve hedef kitlelerine yansıyan tüm medya gelişmelerinin yürütülmesi ile gerçekleşir.

Çevrim içi ortamlar, kullanıcılar için hem tanıtım kanalı hem de karşılıklı etkileşim işlevi görür. Bu yüzden yönetimin profesyonel olarak ele alınması ve tüm stratejilerin hem marka değerini koruyan hem de marka ya da kişinin görünürlük düzeyini artıran biçimde tasarlanması esastır.

Medya yönetimi süreçleri yürütülürken dijital medya kanallarının tamamına hâkim olunması ve marka itibarının korunması için danışman ya da uzmanlarla çalışılması gerekir. Bu noktada hedef kitleye yönelik çalışmalar, sosyal medya danışmanı ile yöneticilerin çizdiği yol haritası üzerinden şekillenir.

Dijital medya, kullanıcılara olabilecek en geniş paylaşım ağlarını sunarken aynı zamanda daimi olarak izi sürülebilir ve ortadan kaldırılması neredeyse imkânsız olan hamleler yapılmasına ortam sağlar. Bu yüzden süreç iyi planlanmalı ve gelecekte karşılaşılabilecek riskler göz önünde bulundurularak ortaya konmalıdır. Dijital medya kanallarından hangilerinin tercih edileceği ve bu kanallar üzerinden nasıl profiller oluşturulacağı da medya yönetimi kapsamında ele alınır. Kullanıcılar, sosyal medya danışmanı ya da uzmanlarının medya yönetimi stratejilerini uygulayarak doğru kanallarla tanıtım ve iletişim faaliyetleri yürütebilirler.

Medya Yönetimi ile Marka Tanınırlığını Artırmak

Tanınır olmak, yer alınan pazar içerisinde bir kurum ya da markanın öne çıkmasını sağlar. Ancak tanınır hale gelmek için yalnızca medya ortamlarında yer almak yeterli değildir. Medya yönetimi ile yer alınan platforma ayırt edici özelliklerin vurgulanması ve trendlere yönelik ortak değer özelliklerinin paylaşılması önemlidir. Bunun dışında medya yönetimi, dijital medya içerisinde önceden yer alan ve marka imajını zedeleyen durumların etkisinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması için de önemli bir stratejik kanaldır. Kurumsal itibar kaybı yaşayan markaların ya da piyasada henüz ismini duyurmaya çalışan işletmelerin bu yönetim süreçleri ile hedef kitleleri ve paydaşlarının gözündeki değerini artırmaları hedeflenir. Medya yönetimi, marka ya da işletmelerin tanınırlığını artırırken marka kimliğinin yaygınlaşması ve kurum itibarının artmasına yönelik adımlar da içerir.

Kişisel olarak medya yönetimi ihtiyacı duyulması da oldukça yaygındır. Herhangi bir konuda uzman olan, ün sahibi veya tanınır konumundaki kişilerin medya yönetimi için profesyonel destek almaları gerekir. Kişilerin haklarında oluşan algıları ve medya araçlarındaki yansımaları tek başlarına anlık olarak takip etmeleri ve bunlara yönelik hamle geliştirmeleri mümkün değildir. Her gelişmenin son derece hızlı olduğu günümüz dijital medya kanallarının yönetimi için uzman desteği almak kişinin hem mevcut konumuna hem de gelecekteki durumuna yapacağı yatırımlar arasındadır. Medya yönetimi yalnızca ünlü kişilerin ihtiyaç duyduğu bir hizmet değildir. Yeni tanınma aşamasında olan ya da bir şekilde medya kanallarında yer alan her bireyin medya yönetimi adımlarını takip etmesi gerekir.

Sosyal Medya Yönetimi Adımları Nelerdir?

Dijital medya; internet ve web teknolojisinin dahil olduğu çevrim içi platformları kapsayan çağın en yaygın iletişim aracıdır. Söz konusu bu denli yaygın kullanılan bir medya kanalı olduğunda medya yönetimi de özel uzmanlık ve dikkatli adımların takip edilmesi ile gerçekleştirilir. En sık ihtiyaç duyulan marka yönetimi kavramları arasında dijital medya danışmanlığı ve sosyal medya yönetimi yer alır. Sosyal medya hem tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştiği hem de satış işlemlerinin doğrudan yapılabildiği çok yönlü, geniş kitlelere ulaşma imkânı sunan medya araçlarından oluşur. Sosyal medya yönetimi için danışman desteği almak farklı platformlara yönelik uzmanlıklardan faydalanmayı sağlar.

Dijital Medya Yönetimi Adımları

Dijital medya yönetimi etkinliklerinde gerçekleştirilen adımlar şu şekildedir:

  • Ulaşılmak istenen hedef kitlenin danışman veya uzmanlar tarafından belirlenmesinin ardından kitlenin özelliklerine uygun stratejiler izlenmesi gerçekleştirilecek olan ilk adımdır. Bu şekilde hedef kitlenin demografik özelliklerinin yanı sıra eğilimlerine yönelik faaliyetler planlanır ve hayata geçirilir. Bu süreç her defasında aynı kitlelerde aynı sonuçları vermediğinden hedef kitleye yönelik çalışmalar yürütülmesi oldukça önemlidir.
  • Marka ya da kişilere yönelik algının güçlendirilmesi için içerik yönetiminin planlanması gerekir. Tanıtımı ya da satışı gerçekleştirilecek ürüne yönelik içerikler oluşturulması gerekirken diğer yandan markanın tanıtımına katkı sağlayacak içeriklerin seçilmesi de oldukça önemlidir. Danışman ya da uzmanlar tarafından yapılacak paylaşımların, hedef kitle ile olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayacak şekilde planlamaları medya yönetimi esasları arasında yer alır.
  • Medya yönetimi günümüzde tek taraflı paylaşım ya da yönetim süreçlerini ifade etmekle kalmaz bunun yanı sıra kullanıcı ilişkilerinin yönetilmesi süreçlerini de kapsar. Dijital medya, hesap sahipleri ile doğrudan iletişim kurabilme imkânı sağlarken aynı zamanda ürün ya da kişilere yönelik geri bildirim yapabilme olanağı da sunar. Medya yönetimi stratejileri, bu geri bildirimlerin değerlendirilmesi ile markanın gelişmesini sağlarken kurulan iletişimin olumlu özellikte olması kullanıcı ile marka arasındaki bağı güçlendirir.
  • Markanın büyümesi ve görünürlüğünün artması için reklam faaliyetlerinin yürütülmesi medya yönetimi stratejileri arasında yer alır. Dijital medya reklamları, geleneksel medya araçlarına kıyasla düşük maliyetli ve geniş hedef kitlesi olan seçenekler oluşturur. Bu aşamada yönetim süreçlerinde hedef kitlenin geri bildirimleri değerlendirilerek ölçümlenebilir ve bu doğrultuda reklam faaliyetleri düzenlenir.
  • Pazar ya da sektörde bulunan rakiplerin analiz edilmesi, dijital medya adımlarının takip edilmesi ve bu adımların arasında marka değerini ayırt edici noktaya ulaştırılması için medya yönetimi faaliyetleri gerçekleştirilir. Rekabet ortamında öne çıkmak için sahanın analiz edilmesi ve diğer paydaşların medya yansımalarında uyandırdığı izlenimlerin danışmanlar tarafından takip edilmesi gereklidir.

Doğru Medya Yönetimi ile Büyüme Sağlamak

Medya yönetiminin hem kurumsal hem de kişisel anlamda faydaları bulunur. Ayrıca çeşitli hukuki sorumluluklar ile karşılaşmamak ve çevrim içi tehditlere karşı koruma altında olmak için medya danışmanlık hizmetlerinden faydalanılır. Günümüzde medya kanallarına erişim tek taraflı olmaktan çıkmış olup her birey medyanın hem takipçisi hem de aktif kullanıcısı konumundadır. Medya kullanımının bu denli geniş ve kolay olduğu günümüzde, medya kanallarında gerçekleştirilen işlemlerin yürütülmesi, bu kanallara ve pazara dair araştırmaların yapılması için medya danışmanlığı hizmetlerinden profesyonel destek alınması hem kurumlar hem de kişiler için gereklidir. Siz de kişisel kullanımınızda medya araçlarınızda istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için kişisel medya danışmanlarından yardım alabilirsiniz. Kurumsal hesaplar ve marka gelişim faaliyetlerinizde; iş hayatındaki hareketlerinize ivme kazandırmak, güvenli, tutarlı ve etkili medya kullanmak içinburadan destek alabilirsiniz.  Medya yönetim faaliyetlerinin her aşamasında farklı kanallar için uzman ekipler tarafından planlanan stratejilerle medyadaki gelişmeleri sizin için olumlu hale getirmek mümkün.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kategoriler

Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı?

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı? Sosyal medya, insanların çevrimiçi olarak etkileşim ve iletişim kurmasını sağlayan online bir ağdır. Geleneksel pazarlama yöntemleri (reklam, e-postalar) yavaş

Read More »
Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları Instagram marka bilinirliğini artırmak için kullanılabilecek en iyi kaynaklardan biridir. Beğeniler ve paylaşımlar gibi etkileşimi teşvik ederek, marka erişiminizi büyük

Read More »
1*BU_UdhIXYzzKDa7fXNst4A

Medya Yönetimi Nasıl Yürütülmeli?

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email