Medya Koruma

3

Ekşi Sözlük İçeriği Nasıl Kaldırılır?

Kişisel ya da kurumsal markaların dijital platformlardaki bilinirliği, hedef kitlelerine ulaşmanın en temel yollarından biridir. Web siteleri, sosyal medya uygulamaları ve Ekşi Sözlük gibi popüler platformlar kullanıcıların marka yorumları yapabileceği araçlar arasındadır. Günümüz teknoloji dünyasında, markalarla iletişim dijital araçlarla sağlanır. İnternet üzerinde yer alan tüm uygulama ve siteler, kullanıcı ile marka arasında bağ kurmanın zeminini oluşturur.

Sözlük platformları gibi kullanıcılar için onay mekanizması haline gelen sitelerde yer alan içerikler, markalar hakkında fikir sahibi olmak için de takip edilir. Bu nedenle, markaların ya da firmaların hakkında yayınlanan marka yorumları, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından önem taşır. Ancak markaların itibarı söz konusu olduğunda, yapılan yorum ve paylaşılan içerikler yanıltıcı özellikler gösterebilir. Kasıtlı ya da kötü niyetli yapılan yorum ve paylaşımlar, iletişim kanallarının kötüye kullanımı, markaların imajının zedelenmesine ve itibar kaybına neden olabilir. Bu gibi durumlarda markalar, içerik kaldırma yöntemini uygulayabilir.

Ekşi Sözlük Nedir ve İçerikleri Neden Önemlidir?

Ülkemizin popüler platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, 1999 yılının Şubat ayında yazılım mimarı Sedat Kapanoğlu’nun kuruculuğunda yayın hayatına başlamıştır. Ekşi sözlük, sistem içerisine kayıt olan yazarların yaptığı yorumların yer aldığı, katılımcı sözlük kategorisinde bulunur. “Kutsal Bilgi Kaynağı” olarak bilinen Ekşi Sözlük’ün 2020 verilerine göre sitenin kullanıcı sayısı 320 milyonun, sayfa görüntülenme sayıları ise 6 milyarın üzerindedir. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya konan istatistikler, Ekşi Sözlük’ün marka yorumları ve kullanıcılar için ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterir.

Markaların bilinirlik yönetimi çalışmalarında bu sitenin içeriklerinin önemi büyüktür. Kişisel ya da kurumsal bilinirlik için kullanıcılar ile iletişim kurma yöntemlerinden biri olan sözlükler, girilen entrylerle kitleleri yönlendirme gücüne sahiptir. Markalar dijital itibar yönetimi çalışmaları kapsamında Ekşi Sözlük yorumlarını da değerlendirir. Markaların dijital iletişim yöntemleri, yorumlar ve paylaşımları takip etmenin yanı sıra uygun geri dönüşler vermek üzerine kurgulanır. Dijital itibar yönetimindeki profesyoneller, markalara bilinçli olarak zarar verildiğini tespit ettikleri durumlarda Ekşi Sözlük içeriklerini kaldırma işlemlerini gerçekleştirebilir.

Ekşi Sözlük İçeriği Silme Yöntemleri Nelerdir?

Kişi ya da kurumların dijital itibar yönetimleri kapsamında, yanıltıcı paylaşımlar söz konusu olduğu zaman Ekşi Sözlük içeriklerini silme girişimleri olabilir. İnternetten içerik kaldırma, bir markanın imajını zedeleyecek durumlarda uygulanan ve markayı korumayı hedefleyen çalışmalardan biridir. Ekşi Sözlük içeriklerinin silinmesi ise iki farklı yöntemle uygulanır. Bunlar:

  • Yazarın içeriği silmesi,
  • Kanuni yollarla uygulanan içerik kaldırma yöntemi şeklinde ifade edilebilir.

Ekşi Sözlük yayın politikaları kapsamında içerik kaldırma söz konusu ise yazar kadrosunda yer alan kişilerin entrylerini silmeleri mümkündür. Kullanıcı sözleşmeleri güncellenen web sitesinde, genel tasarım ve içeriklerle ilgili düzenlemelere de gidildiği bilinenler arasındadır. Yazarlar ve kullanıcılar için oluşturulan güncellemeler, kullanım koşulları ve gizlilik politikaları çerçevesinde bazı içeriklerin silinmesi mümkündür. Kanuni yollarla Ekşi Sözlük içeriklerinin kaldırılması ise ilgili içeriğe erişimin engellenmesini ifade eder. İnternetten içerik kaldırma yöntemleri kapsamında uygulanan bu yaptırım, şunların önüne geçmeyi amaçlar:

  • İtibar zedeleyici haberler,
  • Yayınlanan ve marka imajını desteklemeyen videolar,
  • İtibar zedeleyici marka yorumları gibi paylaşımlar,
  • İletişim araçlarının kötüye kullanımı,
  • Kişisel ya da marka haklarına yapılan saldırılar,
  • Özel hayat gizliliği ihlali.

Yasal çerçevede tespit edilen bu içeriklerin, Ekşi Sözlük gibi platformlardan da yasalar çerçevesinde kaldırılması mümkündür. Yakın zamanda bu duruma örnek olarak verilebilecek bir vaka yaşanmıştır. Gazeteci Fatih Altaylı Ekşi Sözlük paylaşımlarında, 97 farklı yazının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile ilgili içeriklerin kaldırılmasını talep etti ve yapılan incelemeler sonucunda mahkeme, 5651 sayılı İnternet Suçları Yasaları çerçevesinde bu 97 içeriği yayından kaldırılmasına karar verdi. Bu örnekte de görülebileceği üzere bir kişi veya markanın itibarını zedeleyebilecek durumlarda Ekşi Sözlük içeriklerinin kaldırılabilmesi mümkündür.

İnternetten İçerik Kaldırma Hukuku

Ekşi Sözlük gibi sitelerden ya da diğer dijital platformlardan içeriklerin kaldırılması konusunda bazı yasal düzenlemeler bulunur. “İnternet hukuku” olarak adlandırılan bu düzenleme ve kavramların bilinmesi, hangi durumlarda içeriklerin kaldırılabileceği hakkında fikir verir. İnternetten içerik kaldırma; yorumlar, iletişim kanalları ve kullanıcı açısından ele alınır. Dijital ortamda yer alan bir içeriğe itiraz ederken aşağıdaki kavramlara dikkat edilir.

E-tespit Süreci

E-tespit Türkiye Noterler Birliği esaslarında, internet üzerinde yer alan web sayfaları ve sosyal medya hesapları üzerindeki tüm verilerin, marka yorumları gibi paylaşımların URL bazında taramalarla tespit edilmesini ifade eder. Dijital itibar yönetimi çalışmaları kapsamında müşteri yorumları, iletişim yanlışları, itibar zedeleme gibi durumlarda markalar e-tespit talebinde bulunabilir. Talepte bulunan kişiler, Noterler Birliği veri tabanı ile kaldırmak istedikleri URL’leri paylaşırlar. Talepte bulunan kişilere bir e-tespit başvuru numarası verilerek, işlem akışının takip edilmesi sağlanır. İnternetten içerik kaldırma, Ekşi Sözlük gibi platformlardan içerik sildirme gibi talepler bu şekilde yürütülür.

İçerik Sağlayıcının Belirlenmesi

Kanuni prosedürde içerik sağlayıcı, web sitelerine ve sosyal medya platformlarında; yorum, iletişim talebi, ses kaydı, fotoğraf ya da video paylaşan kullanıcılar olarak tanımlanır. İnternet üzerinde paylaşım yapan herkes, bir içerik sağlayıcı olarak ele alınır. YouTube platformuna video yükleyen, bir markanın sosyal medya hesaplarına marka yorumları yapan, Ekşi Sözlük sitesine entry giren her  kullanıcıyı “içerik sağlayıcı” olarak değerlendirmek mümkündür. İçerik sağlayıcılar, başkalarının paylaşmış oldukları içeriklerden sorumlu tutulamazlar ancak kişilik hakları konusunda sorumlulukları bulunur ve internetten içerik kaldırma işlemlerinde muhatap olarak alınabilirler.

Yer Sağlayıcıların Belirlenmesi

Dijital platformlarda içerik sağlayıcılar; web sitelerinin işletmecileri, mülkiyet sahipleri ya da ilgili firmanın yer sağlayıcıları olarak nitelendirilebilir. Yer sağlayıcılar, kullanıcılar için içeriklerin sağlanmasına imkân tanırlar. Örneğin; Ekşi Sözlük sitesinin sahibi ya da hosting firması, kanuni hükümde birer yer sağlayıcı olarak tanımlanır. İlgili web sitesinde yazan ve yorum yapan kişiler de içerik sağlayıcısı kategorisine alınır. Yer sağlayıcılar, kullanıcılar için oluşturdukları alanlarda yer alan içerikleri kontrol etmekle ve kanuna aykırı durumlarda ilgili içeriği kaldırmakla yükümlüdürler.  Yanıltıcı marka yorumları gibi paylaşımlarda ve internetten içerik kaldırma çalışmalarında, muhatap her zaman öncelikle yer sağlayıcı olarak gösterilir.

Erişim Sağlayıcıların Belirlenmesi

Erişim sağlayıcılar genel ifadesiyle TTNET, Superonline gibi internet erişimi hizmetleri sunan şirketlerdir. Bu kurumlar, aylık belirlenmiş fiyatlar karşılığında kullanıcılar için internet hizmeti verir. Erişim sağlayıcılar için İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) kavramı da kullanılır. Bu kurumlar, kanuni prosedürde paylaşılan içeriklerden sorumlu tutulmaz ancak kanuna aykırı bir durum tespit edildiğinde ilgili kullanıcının internet erişimini engelleyebilir.

Toplu İnternet Kullanımı Sağlayıcıların Belirlenmesi

Toplu internet kullanımı sağlayıcılar, yeme içme mekânları ya da internet kafeler gibi alanlarda kullanıcılar için açık internet hizmeti sunan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Okullar, restoranlar, oteller, toplu internet sağlayıcı kapsamına alınır. Gerek ticari amaçla gerekse kâr amacı gütmeden sunulan toplu internet hizmeti sağlayıcıları; kanunî olarak suç sayılan içeriklere erişilmesinin engellenmesi, gerekli durumda kayıtların tutulması, internet suçlarının önlenmesi ve suçluların tespit edilmesi gibi durumlarda gerek duyulan tedbirlerin alınması konusunda sorumludurlar.

IP Adreslerinin Belirlenmesi

IP adresi, kullanıcılar internete bağlanırken kendilerine iletilen numarayı temsil eder. Kişi ya da kurumların itibarının zedelenmesine neden olan paylaşımlar, yanıltıcı müşteri yorumları ve iletişim kanallarının kötüye kullanımı gibi durumlarda kanuni çerçevede, kişilerin IP adresleri üzerinden e-tespit çalışmaları gerçekleştirilir. IP numarasına sahip kişiler; paylaşmış oldukları her içerikten, girmiş oldukları her web sitesinden ve yaptıkları yorumlardan sorumlu tutulurlar. Gerekli durumlarda internetten içerik kaldırılması çalışmaları kapsamında, IP adresi tespit edilen kullanıcının içeriği  yasalar çerçevesinde kaldırılabilir. Kişiler ya da markalar hakkında birçok ifadenin kolayca yer verileceği günümüz platformlarında, marka ve kişi itibarını korumak için kimi zaman içerik kaldırma işlemlerini gerçekleştirmek için adım atmanız olasıdır. Siz de internetten içeriklerinizin kaldırılması konusunda profesyonel destek almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Kategoriler

Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı?

Markanız Hangi Sosyal Medya Platformunda Olmalı? Sosyal medya, insanların çevrimiçi olarak etkileşim ve iletişim kurmasını sağlayan online bir ağdır. Geleneksel pazarlama yöntemleri (reklam, e-postalar) yavaş

Read More »
Sosyal Medya Hesap Kurtarma
medyakoruma

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları

Instagram’da Marka Bilinirliğini Artırmanın Yolları Instagram marka bilinirliğini artırmak için kullanılabilecek en iyi kaynaklardan biridir. Beğeniler ve paylaşımlar gibi etkileşimi teşvik ederek, marka erişiminizi büyük

Read More »
3

Ekşi Sözlük İçeriği Nasıl Kaldırılır?

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email